Anpha Petrol ứng dụng chuyển đổi số vào nâng cao hiệu quả quản trị - kinh doanh tập đoàn

Tại văn bản phản hồi đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Anpha Petrol đã nêu rõ các phương án nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả Quản trị - Kinh doanh Tập đoàn trong thời gian tới, trong đó nổi bật là mục tiêu áp dụng triệt để chuyển đổi số.

Có thể bạn quan tâm
Chuyển đổi số trong quản trị, điều hành đã được Anpha Petrol triển khai trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, với những vấn đề nổi bật vừa qua, việc chuyển đổi số sẽ được tập trung mạnh mẽ hơn vào quy trình kiểm toán, quản lý tài chính “để đảm bảo tính minh bạch, chính xác, nhanh chóng và kịp thời trong việc lập và công bố Báo cáo Tài chính trong thời gian sắp tới, đảm bảo đúng chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành, giảm thiểu chi phí nhân sự trong toàn hệ thống”.

Song song với đó, văn bản cũng nêu rõ rằng, quy trình áp dụng chuyển đổi số sẽ được thực hiện đồng thời với những giải pháp và lộ trình khắc phục, nâng cao hiệu quả, ở các hoạt động:
- Quản trị: hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty con và Công ty mẹ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát với các Công ty liên kết (CTLK) nhằm đảm bảo việc ghi chép, hạch toán đúng với nghiệp vụ phát sinh.

- Kinh doanh: Tập trung khắc phục các tồn tại & hạn chế như tính cạnh tranh, hiệu quả, phát huy tính chủ động của các Công ty con - Công ty liên kết.

- Tài chính: sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có sao cho tối ưu và phù hợp với mô hình kinh doanh, tiết kiệm chi phí.

Với các giải pháp, phương án kinh doanh của Công ty đã và đang thực hiện trong năm 2024, Anpha cam kết đảm bảo hoạt động liên tục và đạt hiệu quả kinh doanh cao hơn so với năm trước, là tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn.


Bình luận Facebook